metod

Var vaksam på vad du går igång på – där har du nyckeln till ditt liv! Nina Bondessons ord till mig i ateljén under min tid på Gerlesborgsskolan i Bohuslän tydliggjorde och gav skärpa till mitt arbete.

Jag drivs av lusten. Lusten att berätta och beröra. Lusten att göra skillnad. Lusten har gjort mig modig och jag har följt den och tagit varje uppdrag på största allvar. Handen och ögat är min drivkraft. Jag har kastat mig in i nya utmaningar och sammanhang med öppet sinne. Under mina dryga 30 år i yrket har jag ofta sökt mig utanför min bekvämlighetszon.

Jag utgår alltid från att jag inte vet när jag får ett nytt material i min hand. Har en inre bild av mig själv som en fjortonåring och världen har precis öppnat sig. Arbetar mig in i materialet genom att promenera och låta orden och musiken skölja genom min kropp. Min färdighet sitter i kontakten mellan ögat, tanken och handen. Den samlade kunskapen och erfarenheten i mina händer tar form. Upplever ofta att det finns en inneboende lösning för gestaltningen i materialet. Det kan vara en dramatisk text, ett musikaliskt verk och föremål som ska stållas ut.

Jag njuter av att vara i process. Att hålla luft i projektet och redovisa det oavslutade. Tror på kraften i kollektivet och att involvera medarbetarna. Jag håller skärpan vid liv i kontakten med andra när jag tvingas formulera mina tankar och beslut. Pedagogiska sammanhang är en stor källa till vitalisering och lust. Jag ser en stor glädje i att arbeta med unga människor och ta del av deras idéer.